Office Gallery

Office gallery představuje nástěnnou výstavní intervenci vstupního prostoru kancelářské budovy Purkyňka 99. Nově vzniklá platforma se soustředí zejména na prezentaci současného umění skrze studentskou tvorbu. Budeme pracovat s organickým výstavním programem a věříme, že se nám podaří rozšířit současné umění i na místa, kam se běžně nedostává.
Aktuální výstava - 5. 10. 2023

Přírodověda magie

První výstava představí obrazy Báry Gehringerové z Ateliéru malířství 2, FaVU VUT. Díla reagují na prostor, který je specificky určen prostředím budovy a kontextem její funkce. Prostřednictvím umění dochází k dialogu mezi dvěma světy, které se vzájemně doplňují. Vegetační malby v prostoru tvoří alternativu k původnímu návrhu architektů, zatímco obsah podporuje záměr obsadit společenskou a volnočasovou část budovy okrasnými rostlinami. Zároveň však představují současné umění jako prostředek, který přesahuje svůj vizuální obsah a umožňuje rozšířit možnosti imaginace různých vrstev publika. Umění zde kontrastuje s pracovním prostředím a poskytuje vhled do jeho aktuálních podob prostřednictvím vizuality rostlin a organických motivů v přístupném jazyce, přičemž záměrně reaguje na konvenční aspekty plánování kancelářských budov.

Viki Pardovičová, Vojtěch Vaněk, Ateliér Duchů

Rozhovor s Bárou Gehringerovou

Jak jsi se k současnému umění, popřípadě přímo k malbě dostala?

Dostala jsem se k tomu úplně přirozeně v dětství, kdy jsem trávila spoustu času s hromadami pastelek. Později, kdy už jsem přítomnost umění nemohla od sebe oddělit, jsem možná kvůli strachu z uplatnění začala hledat konkrétnější obor, přes ilustraci nebo návrhářství jsem se ale vrátila k pro mě nejvolnějšímu umění, k tvorbě obrazů.

Malba ve své podstatě prochází napříč časem a není nahraditelná, čím je přitažlivá pro tebe?

Je to určitě volnost a možnosti způsobů, které malba nabízí, ale musím říct, že pokaždé je tu i s tou nabízenou škálou i spousta výzev, které při mně stojí s médiem malby u stojanu.

Mohla bys blíže představit témata, která skrze své obrazy zpracováváš?

Myslím, že to jsou spíš témata, která mnou proplouvají a která jsou pro mě obtížná popsat slovy a proto je chci namalovat. Ale obecně bych řekla, že je to zkušenost člověka se svými potřebami a vlivy které potřebuje k různým formám prožitku nebo přežití. Taky se tam odráží téma ticha a samoty, ale v dobrém slova smyslu, chvíle kdy vnímáme svět intenzivně.

Z tvých obrazů vyzařuje osobitá barevná paleta, můžeš říct něco víc k samotné technice malby?

Maluju kombinací oleje a akrylu, tyto techniky kombinuju právě hlavně kvůli barevnosti, kterou má každá technika odlišnou.

V hodně případech lze tvé obrazy považovat za zátiší, ve kterých se ti podařilo dosáhnout až kouzelné atmosféry. Jak s něčím, tak těžko uchopitelným jako je právě atmosféra pracuješ?

Na začátku přemýšlím nad náladou, jakou bych chtěla, aby obraz měl, to pak snažím podpořit barevností nebo tvary které atmosféru dokreslí, většinou je to ale spoustu dalších odstínů k tomu které nemám původně v plánu.

Jaká oblast nebo téma tě jako autorku naopak vůbec neláká?

Není pro mě přirozené zpracovávat nějaká velká témata a vyjadřovat skrz umění světonázor, o tom pro mě osobně tvorba není a necítím se v tom dobře. Snažím se možná o pravý opak, vnímat svět a najít v něm momenty k zastavení.

Kam se chceš v budoucnu skrze obrazy vydat a na co se můžeme těšit?

Chtěla bych téma rozšířit o nové způsoby zpracování a kompozice, více se zaměřit na detail. Rozvíjet téma dál a přidat nové prvky, předtím to byly atmosférické jevy, teď bych chtěla přidat více lidské stopy, například ve formě architektury. Kontrast mezi řádem a rostlinou říší.Mapa k Purkyňka Offices